Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Woli Rębkowskiej