Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Woli Rębkowskiej

GS Wola Rębkowska