Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Woli Rębkowskiej

Zarząd 
Skład osobowy: 3 Członków 
Organ Nadzoru 
Skład osobowy: 7 Członków 
1. Prezes Zarządu : Robert Szarek
2. Wiceprezes: Zarządu Teresa Szwed
3. Wiceprezes: Zbigniew Krupa   
1. Przewodnicząca Rady: Teodozja Chaciak
2. Zastępca Przewodniczącego: Jadwiga Mróz
3. Sekretarz: Marianna Elżbieta Witkowska
4. Członek Rady: Łuczyńska Zofia
5. Członek Rady: Jadwiga Gałązka   
6. Członek Rady: Miętus Grzegorz   
7. Członek Rady: Jan Kotas