Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Woli Rębkowskiej

PRZETARG III
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE III PRZETARGU PISEMNEGO (OFERTOWEGO)

Gminna Spółdzielnia ,,SCH,, w Garwolinie z/s w Woli Rębkowskiej  KRS 0000175110,  ogłasza trzeci przetarg pisemny  (ofertowy ) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wola Rębkowska ul Przemysłowa 41 ( dawny skład opałowy GS-u )

I. Opis Nieruchomości

1. Przedmiotowa nieruchomość o łącznej powierzchni12.800 m2 składa się z dwóch działek: 

2. Do dnia 30 września  2024 roku nieruchomość oddana jest we władanie najemcy , na rzecz którego ustanowione jest umowne        prawo pierwokupu .  
3. Nieruchomość nie posiada obciążeń hipotecznych i nie jest przedmiotem innych roszczeń prawno- finansowych .  
4. Nieruchomość położona jest w dogodnej lokalizacji logistycznej , 700 metrów od trasy S 17 ( Warszawa – Lublin ) z wjazdem na        nieruchomość od strony drogi krajowej nr 76 ( Łuków – Wilga ), oraz zgodnie z MPZP Gminy Garwolin, znajduje się w obszarze          Przemysłowo Składowym .  

II. Cena wywoławcza w przetargu

  1. Sprzedająca Spółdzielnia ustala cenę wywoławczą w kwocie  4.690.000,00 zł  (cztery miliony sześćset dziewiędziesiąt tyś zł)   
  2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na podstawie art.43 ust 1 pkt 10 ustawa o podatku VAT, oraz na podstawie Indywidualnej Interpretacji Podatkowej  ( znak pisma 0114-KIDP1-3.4012.632.2023.2.LM ) , korzysta ze zwolnienia z podatku VAT 

III. Warunki przystąpienia do przetargu

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w kwocie 50.000 zł ( pięćdziesiąt tys zł ) najpóźniej na 2 dni przed terminem złożenia ofert ,na numer konta bankowego Spółdzielni :                                                                                                            Bank Spółdzielczy w Garwolinie 26  9210  0008  0000  1007  2000  0010  , oraz złożenie oferty kupna nieruchomości  na specjalnie przygotowanym formularzu ofertowym zgodnym z regulaminem przetargu .   

IV. Złożenie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu 

  1. Oferty należy składać osobiście Komisji Przetargowej  w zaklejonych kopertach zatytułowanych ,, PRZETARG NA SKŁAD OPAŁU GS-u,,  w dniu 21 maja 2024 r od godziny 9.00 do gdz 12.00. W siedzibie Spółdzielni  : Wola Rębkowska ul Przemysłowa 18  ( biuro za sklepem Lewiatan ) .
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21 maja 2024 o godz 12.15 w siedzibie Spółdzielni . 
  3. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę w której oferent zaoferował cenę najwyższą nie mniejszą niż cena wywoławcza

V. Dokumentacja przetargowa 

  1. Regulamin przetargu , Klauzula informacyjna , oraz formularz na którym należy złożyć ofertę znajdują się do pobrania na stronie: https://www.gsgarwolin.pl  (zakładka dokumenty do pobrania), oraz są dostępne w siedzibie Gminnej Spółdzielni Wola Rębkowska ul Przemysłowa 18 ( biuro za skalpem Lewiatan)
  2. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie przetargu: